Gebruikersgids voor de zoekrobot

 

Werkwijze

De zoekrobot maakt het mogelijk om gerichte opzoekingen te doen. U kan in iedere fase van uw opzoeking terugkeren naar de startpagina.

-      Opzoeking: Geef de gewenste zoekterm in (plaatsnaam, naam van een archiefbestand, …) en start de zoekopdracht door op “zoeken” te klikken.

-      Verschillende onderdelen van de beschrijving worden doorzocht. Scheid uw zoektermen met een spatie. De robot doorzoekt de documenten waarin deze woorden voorkomen. Hoe meer zoektermen u ingeeft, hoe beperkter het resultaat.    

-      U krijgt een pagina met de resultaten van uw zoekopdracht, namelijk een reeks links.

Indien de naam van de opgezochte gemeente ook onderdeel is van de naam van een andere gemeente, bekomt u meerdere resultaten (bijvoorbeeld het resultaat van een opzoeking op “Lille”, zal verwijzen naar Flers-les-Lille, Hellemmes Lille, Lille, Marquette Lille, …). Ook indien de gemeente deel uitmaakt van een groter geheel bekomt u meerdere resultaten (het resultaat van een opzoeking op “Bergues” bevat naast Bergen zelf ook antwoorden over de kasselrij Bergen en alle plaatsen die daartoe behoorden). Dit systeem biedt het voordeel dat een opzoeking kan gericht worden op één enkele plaats maar ook op een ruimer district bestaande uit meerdere plaatsen.

Klik op de gewenste entiteit  : u komt nu op een pagina met een beschrijving en inlichtingen, die nuttig kunnen zijn voor uw onderzoek, o.a. over de lokalisatie van de plaats.

-      U verkrijgt volgende plaats bepalende gegevens:

Huidige identificatiegegevens : gemeentenummer, naam van de gemeente (of entiteit), arrondissement, departement, gewest.

Gegevens over de plaats in de moderne tijd : staatsapparaat, grondgebied, bestuurlijke indeling, religieuze machthebbers en bijkomende informatie.

-      Zoekresultaten voor deze plaats :

Links naar de inventarissen en beschrijvende elementen.

 

 

Wat staat er precies in het zoekresultaat ?

Het zoekresultaat bevat de inventarissen van documenten die worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief (ARA). Deze inventarissen kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal van het ARA. Sommige zijn ook raadpleegbaar via de website van het Rijksarchief. 

Via het zoekresultaat kan u :

-      nagaan of het archief dat uw onderzoek aanbelangt bewaard wordt in het ARA;

-      de reeksen identificeren waarvan u  de inventarissen zal moeten raadplegen;

-      de inventarissen selecteren.

Bij het overlopen van de lijst met inventarissen moet u de referenties noteren van de documenten, archiefdozen of registers die u wil raadplegen. De zoekrobot is een oriëntatie-instrument waarmee u de nummers kan vinden van de documenten die nuttig kunnen zijn voor uw onderzoek.

Wat vindt u verder nog in de steekkaart die u als zoekresultaat bekomt ?

Ieder zoekresultaat bevat een inventaris met documentnummer(s). Elke inventaris wordt bondig geïdentificeerd met zijn titel, auteur(s) en publicatiedatum.

Klik op de titel van de inventaris voor praktische inlichtingen (om de link in een nieuw tabblad te openen klikt u met de rechtermuisknop op de link en selecteert u “openen in een nieuw tabblad”). U komt nu terecht op de website van het Rijksarchief waar u nuttige informatie vindt over de inventaris (nummer van de inventaris, naam van het archiefbestand, identificatie van de archiefvormer, enz.). 

Bij elke inventaris staat ook het nummer van de beschrijving die handelt over de opgezochte entiteit. Noteer dit nummer om de beschrijving achteraf te kunnen terugvinden in de inventaris.  U hebt dit nummer ook nodig om documenten te kunnen opvragen in de leeszaal.  

 Na de referenties van de beschrijving vindt men soms ook een aantal bijkomende inlichtingen :

-      tussen ( ) : bijkomende informatie over het document (aantal bladen en bladzijden, …)

-      tussen [ ] : indien de plaatsnaam niet voorkomt in de beschrijving maar wel verband houdt met de betrokken plaats.

vb. [abdij van Sint-Bertinus] ð de abdij van Sint-Bertinus, gelegen in Sint-Omaars,  wordt vermeld in de beschrijving; Sint-Omaars zelf komt in het document niet voor. Het stuk werd opgeslagen onder “Sint-Omaars” en de onderzoeker krijgt uitleg over de zoekterm die werd weerhouden.  Hetzelfde doet zich voor in geval van - bijvoorbeeld - gehuchten die zich op het huidige grondgebied van de gemeente bevinden.

Hoe de inventaris raadplegen ?

Alle inventarissen kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief (Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel). Heel wat inventarissen kunnen ook worden geraadpleegd in het archief van de provincies of in bibliotheken en universiteiten. Een aantal inventarissen zijn ook online toegankelijk. Wanneer u klikt op de titel van de inventaris komt u terecht op de zoekpagina van het Rijksarchief, waar u informatie vindt over de archieftoegang en de al dan niet aanwezigheid van een digitale versie. 

Hoe staan de zoekresultaten geordend ?

De resultaten verschijnen in de volgorde waarin ze zijn opgenomen in de ordeningsindex.

Taal

De gegevens in de zoekrobot werden ingegeven in het Frans. Omdat de betrokken regio een Vlaams verleden heeft vonden we het evenwel nuttig om de Nederlandstalige benamingen desgevallend ook in te geven.

De inventarissen werden overigens gepubliceerd in de taal van de archivaris, waardoor sommige plaatsnamen aangegeven zijn in het Nederlands. Voor de meeste namen stelt dit geen probleem.  Andere, zoals bijvoorbeeld Bergues of Bailleul, zijn verfranste namen die alleen in Franse teksten voorkomen : Nederlandstaligen hebben het dan over  Sint-Winoksbergen (of Bergen) en  Belle.

Nog vragen ?

Vragen en opmerkingen over deze pagina kunnen per e-mail worden overgemaakt aan